TH EN
A A A

ลักเซมเบิรก์! พบผู้ป่วยจากทูน่าศรีลังกา

31 พฤษภาคม 2561    108 ครั้ง

                สำนักงานคณะกรรมการงานบริการด้านสัตวแพทย์ลักเซมเบิร์ก (L’Administration des Services Vétérinaires, ASV) รายงานว่า พบผู้ป่วยจำนวน 5 คนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ซาชิมิทูน่าในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง ซึ่งใช้วัตถุดิบเป็นปลาทูน่าจากศรีลังกา และคาดว่าเป็นปลาทูน่าที่มีการปนเปื้อนของสารฮิสทามีน (Histamine) สารดังกล่าวนี้เป็นสารพิษชนิดหนึ่งที่มักพบในปลาและอาหารทะเลที่เน่าเสียเนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ และหากบริโภคเข้าไปจะทำให้เกิดพิษต่อร่างกายได้
                ทั้งนี้ เนื่องจากปลาทูน่าล๊อตเดียวกันได้ถูกจำหน่ายออกไปหลายสาขา สำนักงานฯจึงได้นำผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าดังกล่าวจากทุกสาขามาตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ทางซูเปอร์มาร์เก็ตได้เรียกผลิตภัณฑ์ทั้งหมดคืนแล้ว

 

ที่มา: foodnavigator.com สรุปโดย: มกอช. 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?