TH EN
A A A

สหรัฐฯมองว่าเนื้อไก่สดจากจีนไม่ปลอดภัย

30 พฤษภาคม 2561   

                สหรัฐฯปฏิเสธการนำเข้าเนื้อไก่สดทั้งที่เลี้ยงและเชือดในจีน แต่อนุญาตนำเข้าเฉพาะผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูปจากจีนหรือที่ใช้เนื้อไก่จากประเทศอื่นที่ได้มาตรฐานมาโดยตลอดเท่านั้น ด้วยเหตุที่ว่า หน่วยงานความปลอดภัยขด้านอาหารและบริการตรวจสอบของสหรัฐฯ (Food Safety and Inspection Service, FSIS) พบว่า ระบบความปลอดภัยอาหารและการตรวจสอบสำหรับการแปรรูปเนื้อไก่ของจีนนั้นมีความเท่าเทียมกับของสหรัฐฯ รวมถึง การนำเข้าเนื้อไก่แปรรูปจากจีนจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานและการควบคุมของสหรัฐฯ
                อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯจะยังคงปฏิเสธเนื้อไก่สดจากจีนต่อไป เนื่องจากเป็นการปกป้องผู้บริโภคชาวสหรัฐ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของจีนรายงานว่า ผู้ประกอบการจีนมีพฤติกรรมละเมิดกฎความปลอดภัยของอาหารมากถึง 500,000 ครั้งเฉพาะในไตรมาสแรกของปี 2559 นับเป็นปัญหาที่มีมายาวนาน ยากต่อหารแก้ไขสำหรับจีน 

 

ที่มา:foodsafetynews.com สรุปโดย:มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?