TH EN
A A A

รัฐบาลพม่าจับมือเอกชนดันแก้ไขปัญหาซาอุฯแบนสินค้าประมง

24 พฤษภาคม 2561   
                 รัฐบาลพม่าจับมือกับภาคเอกชนแก้ปัญหาการส่งออกปลา และกุ้งไปยังประเทศซาอุดิอาระเบีย หลังจากประกาศห้ามนำเข้าชั่วคราวของซาอุดิอาระเบีย มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 เป็นผลจากที่ก่อนหน้านี้องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (the World Organization for animal health :OIE) รายงานผลจากตรวจโรคในสัตว์น้ำระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2560 พบโรคไวรัสหางขาว (White tail disease) ระบาดในพื้นที่บางส่วนของพม่า จึงเป็นเหตุให้หลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป รวมไปถึงซาอุดีอาระเบียห้ามการนำเข้าอาหารทะเลจากพม่า
                โดยในส่วนขององค์การอาหารและยาแห่งซาอุดิอาระเบีย (Saudi Food and Drug Authority :SFDA)ได้ประกาศห้ามนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศพม่า เวียดนาม บังคลาเทศ และอินเดีย เหตุพบโรคระบาดร้ายแรงในสัตว์น้ำ 2 โรค คือโรคจุดขาวและโรคacute hepatopancreatic necrosis disease (EMS หรือ โรคกุ้งตายด่วน) ที่นำเข้าจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลพม่ากำลังเตรียมช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎระเบียบของ SFDA เพื่อให้สามารถดำเนินการส่งออกผลิตภัณฑ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อไปยังซาอุฯ อนึ่ง การส่งออกอาหารทะเลของพม่ามุ่งเน้นไปที่จีน สิงคโปร์ ไทย ญี่ปุ่น ไต้หวันเกาหลีใต้ บังคลาเทศ ออสเตรเลีย และประเทศในตะวันออกกลางและยุโรป
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?