TH EN
A A A

สิงคโปร์ปรับ 6 พันดอลลาร์เพราะนำเข้าผักผลไม้ผิดกฎหมาย

18 พฤษภาคม 2561    697 ครั้ง
                สำนักงานทางเกษตร อาหาร และสัตวแพทย์แห่งสิงคโปร์ (Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore, AVA) ได้ปรับบริษัทแห่งหนึ่งเป็นเงิน 6 พันดอลลาร์สิงคโปร์ (143,300 บาท) เนื่องจากนำเข้าผักผลไม้สดจากมาเลเซียโดยไม่มีใบอนุญาต อีกทั้งยังนำเข้าผลิตภัณฑ์ผักแปรรูป (processed vegetables) อย่างผิดกฎหมายอีกด้วย ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงการพิจารณาตัดสินความผิดเพิ่มเติมของศาล
                โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบผักผลไม้ดังกล่าวจำนวน 1.17 ตันในรถบรรทุก 2 คันของบริษัทดังกล่าว ณ จุดตรวจวูดแลนด์ (Woodsland Checkpoint) และต้องทำลายสินค้าทั้งหมดทิ้ง
                สิงคโปร์เป็นประเทศที่ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์อาหารต้องผ่านข้อบังคับและมาตรฐานของทางการก่อนถึงจะสามารถนำเข้ามาในสิงคโปร์ได้ และต้องนำเข้าโดยบริษัทที่มีใบอนุญาตนำเข้าเท่านั้น รวมถึงต้องแจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เมื่อนำเข้าทุกครั้ง หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และจำคุกไม่เกิน 3 ปี 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?