TH EN
A A A

ไข้หวัดนก! เดนมาร์กฆ่าเป็ด 2 หมื่นตัว!

9 พฤษภาคม 2561   
                 หน่วยงานอาหารแห่งชาติเดนมาร์ก (Fødevarestyrelsen National Food Agency) แนะนำให้กำจัดเป็ดมากถึง 2 หมื่นตัวในเมืองฮอลสเตโบ (Holstebro) เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดนกไปยังพื้นที่อื่น ถึงแม้ว่าการระบาดครั้งนี้เป็นเพียงสายพันธุ์ H5 ซึ่งเป็นชนิดที่ไม่รุนแรง (Low-Pathogenic Avian Influenza, LPAI) แต่ก็เป็นสายพันธุ์ที่ติดต่อง่ายมาก และอาจพัฒนาเป็นสายพันธุ์ชนิดรุนแรง (High-Pathogenic Avian Influenza, HPAI) ได้ ในขณะที่ เป็ดทั้ง 2 หมื่นตัวยังไม่มีอาการป่วย แต่การทำลายก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้มีจำนวนเป็ดที่ติดเชื้อน้อยที่สุด
  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?