TH EN
A A A

สหรัฐเรียกคืนเนื้ออีก 4 แสนกิโลกรัม

6 พฤศจิกายน 2550   
          บริษัทคาร์กิลล์ อิงค์ ยักษ์ใหญ่ด้านการเกษตรของสหรัฐฯเรียกคืนเนื้อวัวที่ผลิตจากโรงงานในรัฐเพนซิลวาเนียระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2550 หลังจากที่กระทรวงเกษตรตรวจพบว่า เนื้อที่ผลิตเมื่อวันที่ 8 ตุลาคมและได้นำออกจำหน่ายให้รัฐต่างๆถึง 10 รัฐ 450,000 กิโลกรัมมีปัญหา การเรียกคืนครั้งนี้เป็นความสมัครใจของบริษัท และเป็นการเรียกคืนครั้งที่ 2 ในเวลาไม่ถึง 1 เดือน โดยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา บริษัทเพิ่งเรียกคืนเนื้อวัวเกือบ 400,000 กิโลกรัม หลังพบผู้ป่วยจากเชื้ออีโคไลในรัฐมิเนโซตาและวิสคอนซิล
ที่มา : ประชาชาติอิสลามออนไลน์

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?