TH EN
A A A

ฝรั่งเศส ไข้หวัดนกระบาด! สิงคโปร์ระงับนำเข้าเป็ด

2 พฤษภาคม 2561   
                หน่วยงานเกษตร อาหาร และสัตวแพทย์แห่งสิงคโปร์ (Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore, AVA) ระงับการนำเข้าเนื้อเป็ดชั่วคราวจากฟาร์มเป็ดแห่งหนึ่งในเขตมอนบาฮัส (Monbahus) จังหวัดลอเตการอน (Lot-et-Garonne) ของประเทศฝรั่งเศส และพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตรแล้วเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เนื่องจากมีรายงานการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N3 ชนิดไม่รุนแรง (Low Pathogenicity Avian Influenza, LPAI) ที่ฟาร์มแห่งนั้น อย่างไรก็ตาม เนื้อเป็ดจากพื้นที่อื่นในฝรั่งเศสยังสามารถนำเข้าได้ แต่ต้องมีใบ Health Veterinary Certificate ซึ่งเป็นใบรับรองว่ามาจากแหล่งปลอดโรคระบาด และเนื้อเป็ดที่ผ่านกระบวนการผลิตฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่ถูกระงับนำเข้า
 
ที่มา: ava.gov.sg สรุปโดย: มกอช. (01/05/2561)

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?