TH EN
A A A

แคนาดาเรียกคืนผักไมโครกรีนเหตุเสี่ยงติดเชื้อลิสทีเรีย (Listeria)

26 เมษายน 2561   
                 บริษัทผู้ผลิตผักรายใหญ่ในเมืองออตตาวา ประเทศแคนาดา ได้เรียกคืนผักไมโครกรีนเนื่องจากมีความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อลิสทีเรีย (Listeria) ตามการรายงานของ The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา รายงานระบุ บริษัทจะเรียกคืนกล่องที่มีการติดฉลากวันหมดอายุตั้งแต่เดือนเมษายน - พฤษภาคม ปี 2018 ส่งผลให้ร้านค้าปลีก รวมถึงผู้บริโภคมีความกังวลกับการเรียกคืนสินค้าที่ตนเองถือครองไว้ นอกจากนี้ยังมีการยืนยันจาก CFIA ว่าจะมีการตรวจสอบผักไมโครกรีนที่เรียกคืนอีกครั้ง  และอาจจะนำไปสู่การเรียกคืนสินค้าประเภทอื่นๆด้วย อย่างไรก็ตาม รายงานดังกล่าวไม่ได้ระบุรายละเอียดของการตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อลิสทีเรียแต่อย่างใด 
                สำหรับไมโครกรีนนั้นได้ส่งไปยังรัฐอัลเบอร์ตา และ รัฐบริติชโคลัมเบีย ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ3 และ 4 ของแคนาดา โดยอาการข้างเคียงจะแสดงภายหลังการรับประทานเข้าไปภายใน 70 วัน  ระยะแรกจะมีอาการมีไข้ขึ้นสูง ปวดหัวอย่างรุนแรง ตัวแข็งทื่อ คลื่นไส้ ปวดท้อง และท้องเสีย นอกจากนี้เชื้อลิสทีเรีย (Listeria) ยังเป็นสาเหตุให้แท้งบุตรและครรภ์เป็นพิษในสตรีมีครรภ์ โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อร้ายแรงได้แก่ เด็ก คนชรา และ ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วย
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?