TH EN
A A A

จีนไฟเขียวนำเข้าเนื้อจากไอร์แลนด์

23 เมษายน 2561   
                จีนเปิดตลาดการนำเข้าเนื้อไอริช หลังจากยุติการนำเข้ามา 18 ปี ตามคำประกาศห้าม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรควัวบ้า (mad cow disease) ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป(EU) รวมถึงสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2000 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติของระบบสมองเมื่อรับประทานเข้าไป ปัจจุบันประเทศไอร์แลนด์เป็นประเทศแรกในกลุ่มสหภาพยุโรป(EU) ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกเนื้อไปยังประเทศจีน
                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตร อาหาร และสัตว์น้ำ(Department of Agriculture, Food and the Marine :DAFM) ของไอร์แลนด์คาดว่าตัวเลขของผู้ประกอบการภายในประเทศจะสามารถยกระดับการเลี้ยงวัวจนเป็นที่ยอมรับและผ่านการจดทะเบียนจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบของจีนเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังคาดว่าการเปิดตลาดการส่งออกครั้งนี้จะกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในภาคการเกษตรที่สอดคล้องกับนโยบายด้านอาหารของรัฐบาลไอร์แลนด์อีกด้วย
                ทั้งนี้ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อวัวของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากไอร์แลนด์ ส่งผลให้จีนหันกลับมานำเข้าเนื้อวัวจากไอร์แลนด์อีกครั้ง และเพิ่มรายได้การส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรถึง 974ล้านยูโร ในปี2017  ผลิตภัณฑ์จากนม 667 ล้านยูโร และการส่งออกหมูมากกว่า 100 ล้านยูโร ภายในปีเดียวกัน DAFM กล่าวว่าถึงแม้ว่าจีนจะเพิ่มการผลิตเนื้อวัวแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากการขยายตัวของเขตเมือง นอกจากนี้รัฐบาลไอร์แลนด์กล่าวว่า การส่งออกเนื้อวัวแช่แข็งไปยังประเทศจีนเพิ่มขึ้นถึง 6ครั้ง ระหว่างปี 2010 – 2016 รวมแล้วกว่า 600,000 ตัน หรืออาจกล่าวได้ว่าเพิ่มขึ้นกว่า 80 %
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?