TH EN
A A A

องค์การอนามัยโลกเตือนประเทศที่นำเข้าแคนตาลูปจากออสเตรเลีย

18 เมษายน 2561    743 ครั้ง
                ก่อนหน้านี้ มีการระบาดเชื้อลิสเทอเรีย (Listeria) ในแคนตาลูปที่ประเทศออสเตรเลีย โดยมีผู้ติดเชื้อจำนวน 19 คน ผู้เสียชีวิตมากถึง 7 คน และผู้หญิงแท้งอีก 1 คน ในช่วงวันที่ 17 มกราคม ถึง 6 เมษายน 2561
                องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ได้เตือน 9 ประเทศที่นำเข้าแคนตาลูปจากออสเตรเลีย ไก้แก่ ฮ่องกง ญี่ปุ่น คูเวต มาเลเซีย โอมาน กาตาร์ สิงค์โปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน และ อาจรวมถึงประเทศเซเชลส์ (Seychelles) ด้วย เนื่องจากอาจมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ทางการออสเตรเลียตรวจพบผู้ผลิตที่ส่งออกแคนตาลูป ก็ได้แจ้งเตือนประเทศเหล่านั้นแล้วเมื่อวันที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ องค์การฯกล่าวว่าการระบาดของเชื้อนี้อาจเป็นเพราะสภาพแวดล้อมและอากาศทำให้เชื้อนี้เติบโตอยู่บนผิวด้านนอกของผลไม้ได้ดี 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?