TH EN
A A A

อ.ย. สหรัฐฯจัดการกับโลหะหนักในอาหาร

17 เมษายน 2561   
               โลหะหนัก เช่น สารหนู แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท เป็นสารปนเปื้อนที่มีอยู่ในอาหารที่บริโภคกันทั่วไป มาจากมลพิษที่สะสมในสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะในน้ำ อากาศ หรือดิน พืชจะซึมซับโลหะเข้าไป และหลังจากนั้นก็ถูกบริโภคโดยมนุษย์และสัตว์ ในยุคปัจจุบันที่มีมลพิษมากขึ้น ยิ่งทำให้มีโลหะหนักในอาหารเพิ่มมากขึ้น การกำจัดโลหะหนักในอาหารจึงเป็นสิ่งที่ยากมาก และเป็นพิษต่อร่างกาย โดยเฉพาะต่อการพัฒนาการของระบบประสาทของเด็ก 
               ที่ผ่านมา สำนักคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration, USFDA) เคยพยายามควบคุมโลหะหนักในอาหาร โดยกำหนดให้ผู้ผลิตลดปริมาณสารหนูในอาหารทารกและอาหารเด็ก แต่ทว่า สำนักคณะกรรมการดังกล่าวต้องการพัฒนากลยุทธ์ควบคุมปริมาณโลหะหนักในอาหารให้ดีขึ้น จึงได้จัดตั้งกลุ่มงานด้านโลหะหนักที่เป็นพิษ (Toxic Elements Working Group) ในปี 2560 เพื่อควบคุมปริมาณโลหะหนักในอาหาร อาหารเสริม และเครื่องสำอาง โดยกลุ่มงานฯจะเน้นไปที่อาหารที่บริโภคส่วนมากในเด็ก เนื่องจากเด็กมีความเสี่ยงต่อโลหะหนักมากที่สุด
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?