TH EN
A A A

ไต้หวัน สั่งกำจัดสัตว์ปีกกว่าหมื่นตัว หลังพบหวัดนกระบาดเพิ่ม

17 เมษายน 2561    1048 ครั้ง
               เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 หน่วยงาน Animal Health Inspection and Protection Office ของไต้หวัน สั่งกำจัดสัตว์ปีกกว่า 10,820 ตัว ภายในฟาร์มสัตว์ปีกที่เมืองไถหนัน หลังได้รับการยืนยันพบไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง H5N2 ระบาด ซึ่งนับว่าเป็นการกำจัดครั้งที่สาม หลังจากได้รับผลกระทบจากโรคดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการฆ่าเชื้อ และเฝ้าระวังเชื้อไข้หวัดนก พร้อมมีการปรับปรุงขั้นตอนการตรวจติดตามฟาร์มสัตว์ปีกที่ติดเชื้อ และฟาร์มสัตว์ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยหน่วยงานภาครัฐได้เรียกร้องให้ผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีกดูแลฟาร์มให้มีอากาศถ่ายเท และป้องกันไม่ให้นกในธรรมชาติเข้ามาภายในฟาร์มสัตว์ปีก เนื่องจากอาจเป็นพาหะของไข้หวัดนก
               ทั้งนี้ สภาเกษตร (COA) ได้รายงานข้อมูล พบฟาร์มสัตว์ปีกในไต้หวันติดเชื้อไข้หวัดนกแล้วจำนวน 63 แห่ง และสั่งกำจัดสัตว์ปีกแล้วกว่า 473,058 ตัว

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?