TH EN
A A A

สหรัฐฯ-จีนร่วมก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมนม

17 เมษายน 2561    756 ครั้ง
                 ผลิตภัณฑ์นมเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลให้สหรัฐฯในแต่ละปี ในปี 2017 สหรัฐฯมีรายได้สูงถึง 5.48 พันล้านเหรียญจากผลิตภัณฑ์นม โดยจีนและฮ่องกงรวมกันนับเป็นตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์นมที่ใหญ่เป็นอันดับสามของสหรัฐฯ รองลงมาจากเม็กซิโก และ แคนาดา ดังนั้น เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา(26 มีนาคม 2561) องค์การผลิตภัณฑ์นมเพื่อการส่งออกแห่งสหรัฐอเมริกา(U.S. Dairy Export Council, USDEC) จึงมองเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีกับจีน และได้ร่วมบันทึกลงนามกับมหาวิทยาลัยเจียงน๋าน(Jiangnan University) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองอู๋ซี ใกล้นครเซี่ยงไฮ้ เพื่อก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมสหรัฐฯ–จีน(U.S.-China Dairy Innovation Center) โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนและขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์นมจากสหรัฐฯไปจีน
                นอกจากศูนย์ดังกล่าวนี้จะเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารแล้ว แต่ยังเป็นสถานที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้นมจากสหรัฐฯเป็นส่วนประกอบในการผลิต ช่วยผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์นมสหรัฐฯให้สามารถประสานงานกับผู้ประ- กอปการจีนง่ายขึ้น และส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมด้วย 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?