TH EN
A A A

ตรวจสเปนมีมาตรฐานเนื้อหมูเท่าสหรัฐฯ

29 มีนาคม 2561   
                 องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา(U.S. Food and Drug Administration, USFDA) ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจระบบการผลิตเนื้อหมูสดและเนื้อหมูแปรรูปของประเทศสเปน ในระหว่างวันที่ 27 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2560 เพื่อพิสูจน์ระบบความปลอดภัยอาหารด้านการเชือดและผลิตเนื้อหมูของสเปนว่าเท่าเทียมสหรัฐหรือไม่ รวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เนื้อหมูนำเข้าจากสเปนปลอดภัย ไม่มีสิ่งเจือปน ติดฉลาก และบรรจุภัณฑ์ถูกต้อง
                ทั้งนี้ หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารและบริการตรวจสอบ(Food Safety and Inspection Service, FSIS) รายงานว่าสเปนมีความพยายามอย่างมากในการเทียบเคียงมาตรฐานกับสหรัฐฯ เพื่อที่จะสามารถส่งออกเนื้อหมูมายังสหรัฐฯได้อย่างต่อเนื่อง
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?