TH EN
A A A

สหรัฐฯพบเชื้อซาลโมเนลลาในเนื้อมะพร้าวอบแห้ง

22 มีนาคม 2561   
                องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา(U.S. Food and Drug Administration, U.S. FDA)ได้สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์อาหารตามปกติและตรวจพบผลบวกของเชื้อซาลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์เนื้อมะพร้าวอบแห้งของบริษัทหนึ่ง โดยมีหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐเอริกา(Center for Disease and Prevention, CDC) ร่วมมือกับหลายรัฐทำการสำรวจการระบาดของเชื้อซาลโมเนลลาครั้งนี้ และได้ประกาศเตือนประชาชนเกี่ยวกับการปนเปื้อนแล้ว ซึ่งบริษัทระงับการผลิตทันทีหลังจากที่มีคำประกาศจากองค์การอาหารและยาฯ บริษัทนี้ผลิตและจำหน่ายเนื้อมะพร้าวอบแห้งไปยัง 19 รัฐ บริษัทแสดงความรับผิดชอบด้วยการให้ลูกค้าที่ซื้อไปสามารถขอคืนเงินได้
               โฆษกหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกากล่าวว่า ระหว่างการสำรวจนี้ หากมีการตรวจพบเชื้ออีกจะประกาศให้ประชาชนทราบเร็วที่สุด ทั้งนี้ มีข้อมูลว่า เนื้อมะพร้าวอบแห้งปนเปื้อนเชื้อซาลโมเนลลาของบริษัทดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุของการระบาดครั้งนี้
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?