TH EN
A A A

เกาหลีใต้พบไข้หวัดนกระบาดระลอกใหญ่

21 มีนาคม 2561   
                เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 กระทรวงเกษตร อาหารและกิจการชนบทของเกาหลีใต้ ยืนยันพบโรคไข้หวัดนก H5N6 สายพันธุ์รุนแรงระบาดภายในฟาร์มสัตว์ปีกจำนวน 3 แห่ง ที่ เมือง Pyeongtaek และ Yangju  จังหวัด Gyeonggi และ เมือง Asan จังหวัด Chungcheong โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้สั่งกำจัดสัตว์ปีกติดเชื้อแล้วกว่าล้านตัว แบ่งเป็นในจังหวัด Gyeonggi  800,000 ตัว และจังหวัด Chungcheong 450,000 ตัว พร้อมสั่งมาตรการเฝ้าระวังฟาร์มสัตว์ปีกในรัศมี 3 กิโลเมตร  เข้าตรวจสอบและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N6  และได้สั่งระงับการเคลื่ยนย้ายสัตว์ปีกเป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง 

 
ที่มา : koreatimes.co.kr สรุปโดย: มกอช.
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?