TH EN
A A A

บราซิลขยายการเลี้ยงไก่เนื้อ

31 ตุลาคม 2550   

             
จากข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตไก่เนื้อของบราซิล (Apinco) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550 เปิดเผยว่า ฟาร์มไก่เนื้อของบราซิลได้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อส่งชำแหละในเดือนกันยายน  424.4 ล้านตัว เพิ่มขึ้น 9.3% ปีต่อปี 

             บราซิลเพิ่มปริมาณการเลี้ยงไก่เนื้อมาโดยตลอดตั้แต่ต้นปี 2550  เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคมปีที่แล้วจำนวนไก่เนื้อลดลง 4.6%เนื่องจากวันทำงานในเดือนกันยายนปีนี้น้อยและเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเป็นช่วงที่ผลิตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของปีที่แล้วด้วยจำนวน 430.5 ล้านตัว

              ช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ฟาร์มสัตว์ปีกบราซิลเลี้ยงไก่เนื้อรวมทั้งสิ้น 3.805 พันล้านตัว เพิ่มขึ้น 13.11 % ปีต่อปี และคาดว่าหากครบ 12 เดือนจำนวนทั้งหมดจะเป็น 5.017 พันล้านตัว เพิ่มขึ้น 8.93 % ปีต่อปี

ที่มา  : Avisite

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?