TH EN
A A A

จีนยกเลิกแบนข้าวสาลีรัสเซีย

27 กุมภาพันธ์ 2561   

                จีนอนุญาตนำเข้าข้าวสาลีจาก 6 พื้นที่ของรัสเซีย ได้แก่ Novosibirsk, Amur, Chelyabinsk Omsk Krasnoyarsk และ Altai หลังจากได้ระงับการนำเข้ามาตั้งแต่ปี 2016 ตามข้อกำหนดการกักกันสินค้าของจีน โดยข้าวสาลีที่จะอนุญาตให้นำเข้าต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการกักกันของจีนเท่านั้น
                ทั้งนี้ รัสเซียนับเป็นผู้ส่งออกธัญพืชรายใหญ่ของโลก ในช่วงปี 2015-2016 รัสเซียส่งออกธัญพืชเกือบ 34,000 ล้านตัน และในปี 2017 รัสเซียส่งออกข้าวสาลี มากกว่า 5 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 11

 

ที่มา: blackseagrain.net สรุปโดย: มกอช.  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?