TH EN
A A A

เกษตรเร่งแก้ปัญหาข้าววัชพืช พบสร้างความเสียหายปีละกว่า 1 ล้านไร่

30 ตุลาคม 2550   

              ดร.ธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า นอกจากปัญหาการระบาดของหอยเชอรี  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแล้ว ปัญหาที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คือการระบาดของข้าววัชพืชในภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง  มีแนวโน้มที่จะระบาดไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สาเหตุหลักมาจากการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ได้มาตรฐาน มีสิ่งเจือปน เครื่องเกี่ยวข้าวไม่มีการทำความสะอาด ทำให้มีเมล็ดข้าววัชพืชติดไปกับตัวรถ นอกจากนี้เกษตรกรไม่ได้เตรียมดินอย่างถูกต้อง  โดยต้องหมักดินและฟางข้าวหลังไถดะอย่างน้อย3 สัปดาห์เพื่อทำลายเมล็ดข้าววัชพืชแล้วปรับพื้นทีให้สม่ำเสมอก่อนหว่านข้าว  ทำให้มีการระบาดของเมล็ดข้าววัชพืชในวงกว้าง หากปล่อยให้ข้าววัชพืชระบาดจนไม่สามารถควบคุมได้ลุกลามไปข้าวหอมมะลิ 105 จะส่งผลให้ผลผลิตข้าวคุรภาพดีของไทยลดลง  จึงมอบให้กรมการข้าวเร่งหามาตรการแก้ไขเป็นการด่วน

               ข้าววัชพืชมี 3 ชนิด คือ ข้าวหาง ข้าวดีด และข้าวแดง  แต่ที่เป็นปัญหาร้ายแรงคือ ข้าวหางและข้าวดีด  เพราะเป็นข้าวที่เมล็ดร่วงก่อนเก็บเกี่ยว เติบโตเร็ว ออกดอกและเมล็ดสุกก่อนข้าว 2 สัปดาห์  ชาวนาไม่สามารถเก้บเกี่ยวได้เพราะเมล็ดจะร่วงเกือบหมด  ส่วนข้าวแดง ชาวนาจะเก็บเกี่ยวได้แต่ผลผลิตไม่มีคุณภาพ มีเมล็ดข้าวสีแดงปน ทำให้ราคาต่ำ

              นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่าในเบื้องต้นได้มอบหมายให้นักวิชาการเกาตรแนะนำเกษตรกรเร่งเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เป็นพันธุ์ข้าวบริสุทธิ ไม่มีสิ่งเจือปน เกษตรกรสามารถหาพันฺธุ์ได้จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 แห่ง  นอกจากนี้เตรียมดินตามคำแนะนำหมักฟางข้าวและหญ้าให้นานขึ้น และรณรงค์ทำความสะอาดรถเกี่ยวข้าวทุกครั้งเมื่อจะเกี่ยวข้าว  และร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจพื้ที่ระบาดของข้าววัชพืช และจัดทำแปลงสาธิตให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างเร่งด่วน

ที่มา  :  เดลินิวส์

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?