TH EN
A A A

อุตฯมะม่วงหิมพานต์เวียดนามเล็งเปลี่ยนแหล่งวัตถุดิบ

6 กุมภาพันธ์ 2561   
                อุตสาหกรรมแปรรูปมะม่วงหิมพานต์เวียดนามเล็งนำเข้าวัตถุดิบจากกัมพูชาแทนแอฟริกาใต้ เหตุต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้ผู้ประกอบการไม่มีกำไร ตั้งเป้าขยายพื้นที่ปลูกมะม่วงหิมพานต์ในกัมพูชาเป็น 500,000 เฮกเตอร์ ด้านสมาคมมะม่วงหิมพานต์เวียดนาม (Vietnam Cashew Association: Vinacas) จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและสนับสนุนเงินทุนแก่กัมพูชาในการปลูกต้นมะม่วงหิมพานต์กว่าล้านต้นเพื่อให้ได้ผลผลิตเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ปริมาณหนึ่งล้านตันต่อปีภายในสิ้นปี 2028
                เวียดนามนับเป็นผู้แปรรูปและส่งออกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์รายใหญ่ที่สุดของโลก โดยสามารถแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ได้ถึง 2 ล้านตันต่อปี ในขณะที่สามารถผลิตมะม่วงหิมพานต์ได้เพียง 300,000–350,000 ตันต่อปีเท่านั้น โดยมะม่วงหิมพานต์ที่นำมาแปรรูปส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากประเทศแถบทวีปแอฟริกา แต่เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นจาก 1,000 เหรียญสหรัฐฯต่อตันเป็น 2,200–2,300 เหรียญสหรัฐฯต่อตันในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา และค่าขนส่งที่สูงถึง 70-80 เหรียญสหรัฐฯต่อตันในขณะที่การขนส่งจากกัมพูชาไปเวียดนามมีต้นทุนเพียงประมาณ 10 เหรียญสหรัฐฯต่อตันเท่านั้น ทำให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นหลายรายลดกำลังการผลิตลงเนื่องจากได้กำไรน้อยหรือไม่มีกำไรเลย
 
 
ที่มา: tuoitrenews.vn สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?