TH EN
A A A

เนเธอร์แลนด์ ยืนยันพบไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงระบาด

18 ธันวาคม 2560   

วันที่ 11 ธันวาคม 2560 องค์การโรคระบาดสัตว์ (OIE) ยืนยันพบไข้หวัดนก H5N6 สายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ระบาดภายในฟาร์มเลี้ยงเป็ด ที่จังหวัด Flevoland ของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีการใช้มาตรการเฝ้าระวังสั่งกำจัดเป็ดกว่า 16,000 ตัว เฝ้าระวังในรัศมี 3 กิโลเมตร และป้องกันในรัศมี 10 กิโลเมตร โดยก่อนหน้านี้เชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ดังกล่าวพบการแพร่ระบาดในฟาร์เป็ดขุน ที่เมือง Biddinghuizen ช่วงต้นเดือนธันวาคม 2560
                ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N6 ในเนเธอร์แลนด์ อาจมีความเกี่ยวข้องกับเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 ที่พบการแพร่ระบาดในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมา รวมทั้งล่าสุดที่พบการแพร่ระบาดในอิตาลี และเยอรมนีเมื่อเดือน ตุลาคม 2560

 
ที่มา: uk.reuters.com  สรุปโดย: มกอช. 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?