TH EN
A A A

ไต้หวัน แจ้งอาหารเด็กฝรั่งเศส ผ่านการตรวจสอบปลอดภัยแล้ว

18 ธันวาคม 2560   

 ผู้ประกอบการนำเข้าอาหารเด็กในไต้หวัน 3 ราย เปิดเผยว่า ขณะนี้ผลิตภัณฑ์อาหารเด็กที่มีการนำเข้าจากผู้ผลิตรายใหญ่ของฝรั่งเศสผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยอาหารแล้ว หลังจากเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของฝรั่งเศสสั่งเรียกคืนผลิตภัณฑ์อาหารเด็กจากบริษัทดังกล่าวที่ผลิตเพื่อส่งออกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากว่าพบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวปนเปื้อนเชื้อ Salmonella  และพบเด็กทารกป่วยจากการติดเชื้อดังกล่าวในฝรั่งเศสจำนวน 26 ราย  ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไต้หวันได้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเด็กจากบริษัทดังกล่าวหลายรายการ และภาครัฐได้ประกาศเรียกคืน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายสินค้าที่พบการปนเปื้อน

                อนึ่ง การบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella จะก่อให้เกิดอาการปวดท้อง อาเจียน และท้องเสียอย่างรุนแรง และถ้าพบการติดเชื้อในเด็กเล็ก หรือผู้สูงอายุจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างยิ่ง เนื่องจาก อาจก่อให้เกิดภาวะขาดน้ำอย่างเฉียบพลัน
 
ที่มา: taipeitimes.com  สรุปโดย: มกอช. 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?