TH EN
A A A

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกของ UK ตื่นตัวไข้หวัดนกใน EU

8 ธันวาคม 2560   

                เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในสหราชอาณาจักรได้รับการแจ้งเตือนให้ระวังการระบาดของโรคไข้หวัดนกในทวีปยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอิตาลี, บัลแกเรีย และเยอรมัน ซึ่งเยอรมัน เผย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 พบการระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N2 สายพันธุ์รุนแรงต่ำ ในเขต Lower Saxony ในขณะเดียวกันอิตาลีประกาศพบไวรัส 3 ครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อฟาร์มในจังหวัด Bresica นอกจากนี้ไข้หวัดนกยังส่งผลกระทบต่อฟาร์มไก่ไข่ในภูมิภาค Zeeland ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา
                อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงของโรคไข้หวัดนก H5N2 ที่เข้าสู่สหราชอาณาจักรในขณะนี้ยังมีความเสี่ยงต่ำ   แต่อาจเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวที่มีการอพยพของนกป่า จึงมีคำแนะนำให้ผู้เลี้ยงสัตว์ปีกทำความเข้าใจกับระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมไปถึงปฎิบัติตามหลักสุขอนามัยฟาร์มที่ดีและควรเก็บอาหารและน้ำในพื้นที่ที่ห่างไกลจากนกป่า เพื่อลดระดับความเสี่ยการระบาดของไข้หวัดนก

 


ที่มา : www.farminguk.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?