TH EN
A A A

ยูเครนได้รับอนุมัติให้ส่งอาหารสัตว์ไปจีน

28 พฤศจิกายน 2560   

               

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 กระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคของจีน (AQSIQ) เผย  มีการอนุมัติให้บริษัทที่จัดจำหน่ายเมล็ดทานตะวันจำนวน 7  แห่ง และโรงงานเนื้อชูการ์บีตจำนวน  2 แห่งของยูเครน สามารถส่งออกไปยังประเทศจีนได้ ซึ่งเมล็ดทานตะวันและเนื้อชูการ์บีตเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการเลี้ยงโคเนื้อและไก่ 
                ทั้งนี้ ตามสถิติมูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระหว่างยูเครนและจีน ระหว่างปี 2555 ถึง 2559 เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า คิดเป็นมูลค่า 1.03 พันล้านเหรียยสหรัฐฯ และปัจจุบันยูเครนได้รับอนุญาตให้ส่งออกเนื้อไปจีนและรออนุมัติส่งออกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลาภายในสิ้นปีนี้

 
ที่มา: http://www.thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?