TH EN
A A A

สหรัฐฯเปิดรับฟังความเห็นเรื่องเกลือและโซเดียม

25 ตุลาคม 2550    4799 ครั้ง

               USFDA จะจัดรับฟังความเห็นสาธารณะเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเกลือและโซเดียมในอาหารในวันที่ 29 พฤศจิกายน โดยจะมีการนำเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องของ USFDA ให้สาธารณะชนรับทราบและให้ข้อคิดเห็น เนื่องจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์สาธารณะได้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านระเบียบเรื่องนี้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดระดับเพดานของเกลือที่ใช้ในอาหารแปรรูปและข้อมูลด้านสุขภาพที่จำเป็นต้องระบุไว้ในอาหารสำหรับเกลือและโซเดียม

Meatpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?