TH EN
A A A

WTO ฟันอินโดฯเหตุกีดกันนำเข้าเนื้อมะกัน

23 พฤศจิกายน 2560   

               องค์การการค้าโลก (WTO) รายงานผลการพิจารณามาตรการการนำเข้าของอินโดนีเซีย จำนวน 18 ฉบับ ซึ่งสหรัฐฯได้แจ้งเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท (Dispute Settlement) เนื่องจากมีความซับซ้อนและขาดความโปร่งใส โดยเฉพาะต่อการเปิดตลาดนำเข้าเนื้อโคและผลิตภัณฑ์ของสหรัฐฯ รวมทั้งไม่สอดคล้องกับข้อผูกพันขององค์การการค้าโลก โดยคาดว่าข้อสรุปการระงับข้อพิพาทดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้แก่ การส่งออกเนื้อโคและผลิตภัณฑ์ของสหรัฐฯไปยังตลาดอินโดนีเซีย
                ทั้งนี้ อินโดนีเซียอาจกลายเป็นประเทศผู้นำเข้าเนื้อวัวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก แต่ปัจจุบันยังมีปริมาณการบริโภคเนื้อวัวเฉลี่ยเพียง 3.4 กิโลกรัมต่อคน ทำให้มีโอกาสเติบโตทางการตลาดได้อีกมาก นอกจากนี้การส่งออกเนื้อของสหรัฐฯไปอินโดนีเซียมีแนวโน้มการส่งออกที่เพิ่มขึ้น โดยพบว่าการส่งออกตั้งแต่ต้นปีถึงกันยายน 2560 มีมูลค่า 36.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปี 2559 ทั้งปีที่มีมูลค่าการส่งออก 39.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และปัจจุบันอินโดนีเซียเป็นตลาดอันดับ 3 ในการนำเข้าเนื้อของสหรัฐฯ รองลงมาจากเม็กซิโกและฮ่องกง

 

ที่มา: www.usmef.org สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?