TH EN
A A A

ฮ่องกง สั่งแบนเนื้อไก่จากเกาหลีใต้

23 พฤศจิกายน 2560    687 ครั้ง

                ศูนย์ความปลอดภัยด้านอาหารของฮ่องกง (CFS) ประกาศสั่งระงับห้ามนำเข้าสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก จากจังหวัด Jeollabuk-do , Gyeongsangnam-do และ เมือง Daegu Metropolitan ของเกาหลีใต้ โดยมีผลทันที หลังมีรายงานพบการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนก สายพันธุ์รุนแรง (HPAi) H5N6 และ H5N8 จากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเกาหลีใต้ 
                ทั้งนี้ ศูนย์ความปลอดภัยด้านอาหารของฮ่องกง เผยข้อมูลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 พบว่าฮ่องกงมีการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีก แช่แข็ง และแช่เย็น ปริมาณกว่า 77 ตัน และไข่ไก่กว่า 390,000 ตันจากเกาหลีใต้ 

 

ที่มา: thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?