TH EN
A A A

บัลแกเรีย พบไข้หวัดนกระบาด 4 แห่ง

8 พฤศจิกายน 2560    674 ครั้ง

                เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2560 หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารของบัลแกเรีย (BFSA)   เผยพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในพื้นที่  4 แห่ง ได้แก่เมือง Dobrich, Haskovo, Sliven และYambol ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการพบโรคระบาดไข้หวัดนกที่เมือง Yambol โดย BFSA ได้มีคำสั่งกำจัดสัตว์ปีกเกือบ 8,000 ตัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ พร้อมสั่งกำจัดสัตว์ปีกที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาด และอาจมีความจำเป็นต้องกำจัดสัตว์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วย
                ทั้งนี้ ภาครัฐฯบัลแกเรียได้ดำเนินการมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนก โดยสัตว์ปีกภายในรัศมี 3 กิโลเมตร และดำเนินการเฝ้าระวังในพื้นที่รัศมี 10 กิโลเมตรจากฟาร์มที่พบการติดเชื้อไข้หวัดนก

ที่มา: www.reuters.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?