TH EN
A A A

ปศุสัตว์กาตาร์เฟื่องฟู หลังตัวเองโดนแบน

2 พฤศจิกายน 2560   

                ภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของกาตาร์ได้รายงานความสำเร็จของการพัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเอง หลังจากผู้ผลิตในประเทศสามารถผลิตสัตว์ปีกได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และผลิตภัณฑ์นมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ตั้งแต่พบปัญหาการกีดกั้นทางการค้าจากประเทศกลุ่มอาหรับ ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอียิปต์ เป็นต้น โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ของกาตาร์ได้กล่าวว่า เป็นการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อขยายการส่งออกในประเทศและช่วยให้ส่วนแบ่งการตลาดของการนำเข้าสินค้าดีขึ้น จากเดิมแต่ก่อนที่เคยนำเข้าจากกลุ่มประเทศอาหรับดังกล่าว
                นอกจากนี้รัฐบาลกาตาร์ยังมีโครงการอื่นๆ เช่น การออกใบอนุญาตฉบับใหม่สำหรับการเลี้ยงฟาร์มสัตว์ปีกและฟาร์มโคนมจำนวน 25 ใบและขยายพื้นที่ฟาร์มโคนม 10 แห่งและฟาร์มสัตว์ปีก 3 แห่ง รวมทั้งหมด 13 โครงการเพื่อเพิ่มการผลิตและผลักดันการส่งออกผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ตลอดจนเตรียมการขยายพันธุ์แกะและไก่เพื่อการค้าในอนาคต

ที่มา: thepoultrysite สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?