TH EN
A A A

รัสเซียแบนสินค้านำเข้าเพิ่มเติมอีกหลายรายการ

1 พฤศจิกายน 2560   

                รัสเซียขยายการแบนสินค้าเกษตร วัตถุดิบและสินค้าอาหารนำเข้าจากประเทศ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป แคนาดา ออสเตรเลีย นอร์เวย์ ยูเครน อัลเบเนีย มอนเตเนโกร ไอซ์แลนด์ และ ลิกเตนสไตน์ อีกหลายรายการ มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย
   - สุกรมีชีวิต (ยกเว้นพ่อแม่พันธุ์แท้)
   - ผลพลอยได้จากวัว สุกร แกะ แพะ ม้า ลิง ล่อ ที่ใช้รับประทานได้ ทั้งในรูปสินค้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง ยกเว้นสินค้าที่ใช้ในการผลิตยา
   - ไขมันที่แยกได้จากเนื้อสุกร และไขมันสัตว์ปีก ทั้งในรูปสินค้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง เติมเกลือ แช่ในน้ำซอส ทำแห้งหรือรมควัน
   - ไขมันและน้ำมันหมู ไขมันจากสัตว์ปีก แกะ วัว และแพะ
   - น้ำมันหมู สเตียริน (stearin) จากสุกร oleostearin, oleo oil หรือน้ำมันที่ได้จากสัตว์อี่นๆ รวมทั้งที่ผ่านกระบวนการเพิ่มความคงตัว (emulsified) และผสมหรือเตรียมได้จากวิธีอื่นๆ
                ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรรัสเซียชี้แจงว่าการห้ามนำเข้าสินค้าเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ

 
ที่มา: government.ru สรุปโดย: มกอช.
  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?