TH EN
A A A

ญี่ปุ่นจับเข่าคุยมะกันเรื่องมาตรการ Safeguard เนื้อ

19 ตุลาคม 2560   

                รองนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นและรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้หารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการนำเข้าเนื้อวัวแช่แข็งจากสหรัฐ ช่วงกลางเดือนตุลาคม 2560 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

                ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ญี่ปุ่นได้ประกาศมาตรการปกป้องทางการค้า (Safeguard measures) สำหรับการนำเข้าเนื้อวัวแช่แข็งจากบางประเทศ รวมทั้งสหรัฐฯเป็นครั้งแรกในรอบ 14 ปี โดยเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าจากร้อยละ 38.5 เป็นร้อยละ 50 ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2561 และจะถูกนำมาใช้เมื่อปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 17 เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ตามรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาที่จะลดการนำเข้าโดยการตรวจสอบปริมาณการนำเข้าบ่อยขึ้น

ที่มา: thecattlesite.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?