TH EN
A A A

EU ขยายโควต้านำเข้าสินค้ายูเครน 18 กลุ่ม

18 ตุลาคม 2560    658 ครั้ง

                กระทรวงนโยบายการเกษตรและอาหารของยูเครนแจ้งว่าสหภาพยุโรปได้ประกาศขยายโควต้าภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้ายูเครนจำนวน 18 กลุ่ม เฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี ตัวอย่างเช่น สินค้าสัตว์ปีกซึ่งแต่เดิมมีโควต้านำเข้าในปี 2559 ที่ 16,000 ตัน ได้ขยายปริมาณเป็น 16,800 ตัน ในปี 2560 และในปี 2561 โควต้าจะขยายเพิ่มเติมอีกเป็น 17,600 ตัน
                ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2560 กระทรวงนโยบายการเกษตรและอาหารของยูเครนได้แถลงว่า ปัจจุบันยูเครนได้ใช้ประโยชน์โควต้านำเข้าสินค้าเกษตร ได้แก่ น้ำผึ้ง, น้ำตาล, ธัญพืช, แป้งข้าวบาร์เลย์, มะเขือเทศที่ทำไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น, องุ่น, น้ำแอปเปิ้ล,  ข้าวโอ๊ต, ข้าวบาร์เลย์, ข้าวโพด และข้าวสาลีของสหภาพยุโรปจนเต็มแล้ว ในขณะที่สินค้าเนื้อแกะ, เนื้อวัว, เห็ด, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนม และอาหารอื่น ๆ ยังใช้ประโยชน์โควต้านำเข้าไม่เต็มที่
                อนึ่ง ผู้ผลิตทางการเกษตรของยูเครนจะสามารถใช้โควตาที่เพิ่มเติมสำหรับสินค้าเกษตรบางส่วนไปยังสหภาพยุโรปได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 และโควต้าของสินค้าธัญพืชตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

 
ที่มา: kyivpost สรุปโดย: มกอช. 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?