TH EN
A A A

ยุโรปประกาศลดภาษีนำเข้าธัญพืช 3 ชนิด

18 ตุลาคม 2560   

                เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 สหภาพยุโรปประกาศลดภาษีนำเข้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง และข้าวไรย์ เหลือเพียง  5.61 ยูโรต่อตัน เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งตัว โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศไปจนกว่าจะมีการประกาศใช้อัตราภาษีใหม่
                ทั้งนี้ อัตราภาษีนำเข้าที่เรียกเก็บจะคำนวณจากผลต่างระหว่างราคากลางของข้าวโพดในยุโรปและราคาข้าวโพดของสหรัฐอเมริกา โดยก่อนหน้านี้ สหภาพยุโรปได้มีการปรับปรุงอัตราภาษีนำเข้าไปแล้ว 2 ครั้งในรอบ 2 เดือน ได้แก่ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรียกเก็บที่อัตรา 5.16 ยูโรต่อตัน และวันที่ 1 กันยายน 2560 เรียกเก็บที่อัตรา 10.95 ยูโรต่อตัน เนื่องจากการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตของฤดูเก็บเกี่ยว 2559-2560 และการอ่อนตัวของค่าเงินดอลลาร์


ที่มา: world-grain.com สรุปโดย: มกอช.
  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?