TH EN
A A A

ซิมบับเว หันนำเข้าไข่ฟักแก้วิกฤติขาดแคลน EU

18 ตุลาคม 2560   

                ผู้ผลิตสัตว์ปีกในซิมบับเวอาจถูกบังคับให้นำเข้าไข่ฟักจากยุโรป หลังจากที่พบปัญหาขาดแคลนในประเทศช่วงที่ไข้หวัดนก H5N8 ระบาดครั้งล่าสุด โดยผู้ผลิตหลายรายได้สั่งซื้อไข่ฟักจากที่อื่นโดยเฉพาะประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และรัฐบาลได้ลดหย่อนภาษีในการนำเข้าร้อยละ 40 จากประเทศสมาชิกประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาตอนใต้ (SADC)
                ก่อนหน้านี้แอฟริกาใต้ซึ่งเป็นผู้ผลิตไข่ฟักรายใหญ่ที่สุดของ SADC ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากไข้หวัดนกทำให้มีคำสั่งถูกระงับการผลิตสัตว์ปีกในประเทศ อย่างไรก็ตามการนำไข่ฟักจากแซมเบียและบอตสวานาก็ยังไม่เพียงพอต่อตลาดในประเทศ แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการรายหนึ่งให้ความเห็นว่า การนำเข้าไข่ฟักทางสหภาพยุโรปอาจเป็นสาเหตุของการเพิ่มต้นทุนในการผลิตสัตว์ปีก เนื่องจากไข่ฟักที่นำเข้าจากยุโรปมีราคาสูง แต่ถึงแม้จะมีอุปสรรคดังกล่าง ก็ยังมีความมั่นใจในการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมสัตว์ปีกในประเทศเนื่องจากปัจจุบันปัญหาการลักลอบนำเข้าไก่จากประเทศเพื่อนบ้านของซิมบับเวลดลงแล้ว       

ที่มา: poultrysite.com  สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?