TH EN
A A A

พิทักษ์สิ่งแวดล้อมโลก : ซื้อนม UHT

24 ตุลาคม 2550   

               ชาวอังกฤษอาจถูกแบนจากการดื่มนมสด (traditional fresh  milk) โดยหันไปดื่มนมที่มีอายุเก็บรักษาไว้ได้นานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

               The Times รายงานว่า กระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหารและการพัฒนาชนบทของอังกฤษได้แนะนำ การใช้นม UHTซึ่งมีอายุเก็บ  รักษานานเพื่อจำกัดการใช้ตู้เย็นเชิงพาณิชย์  โดยเจ้าหน้าที่กำหนดเป้าหมายระยะยาวในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนซึ่งมีสาเหตุ   จากนมที่แช่ในตู้เย็น  โดยตั้งเป้าหมายให้มีนม UHT เพิ่มเป็น 90%ของนมที่จำหน่ายในตลาดอังกฤษภายในปี 2563 จากปัจจุบัน  เป็นนมสด 93%

               เอกสารยุทธศาสตร์นี้ได้ถูกส่งไปยังอุตสาหกรรมนมเพื่อให้ข้อคิดเห็นแล้ว  ทั้งนี้ในเอกสารระบุว่า ตู้เย็นในระดับท้องถิ่นและขายปลีกจะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีนัยสำคัญ  ทั้งนี้ห่วงโซ่การผลิตและการตลาดนมควรจะส่งเสริมการพัฒนา การวางตลาด และการทดแทนนมสดด้วยนม UHT ซึ่งจะทำให้ลดจำนวนตู้เย็นที่สถานจำหน่ายต่างๆให้น้อยลง  แต่ผู้บริโภคจะยังคงมีตู้เย็นไว้แช่นมที่บ้าน

ที่มา  :  News.com.au

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?