TH EN
A A A

ตุรกีเลื่อนบังคับใช้ระบบติดฉลากใหม่อีกครั้ง

12 ตุลาคม 2560   

                ตุรกีประกาศเลื่อนกำหนดการบังคับใช้ระบบการตรวจติดตามสินค้า (Product verification monitoring system : PVMS) ออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมที่จะบังคับใช้วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2560
                ระบบ PVMS เป็นระบบการตรวจติดตามสินค้าสำหรับผู้บริโภคที่จะกำหนดให้สินค้าทุกชิ้น รวมถึงสินค้านำเข้าที่จำหน่ายในท้องตลาดจะต้องติดสติกเกอร์ตัวเลขเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ 6 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำผึ้ง เครื่องดื่มชูกำลัง ชาดำ น้ำมันพืช อาหารทารกและอาหารเสริมโภชนาการสำหรับทารก ทำให้เกิดความกังวลด้านค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มสูงขึ้น และประเด็นด้านความปลอดภัยอาหารเนื่องจากต้องเปิดกล่องและบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อติดฉลากดังกล่าว รวมถึงพื้นที่ในการติดฉลากบoผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าที่มิได้เว้นช่องว่างเตรียมไว้อีกด้วย
                ทั้งนี้ การประกาศเลื่อนกำหนดบังคับใช้ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 7 นับจากมีการเริ่มเตรียมบังคับใช้ครั้งแรกในวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 

ที่มา: USDA GAIN สรุปโดย: มกอช.
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?