TH EN
A A A

ซิมบับเวงดเว้นภาษีนำเข้าไข่ฟัก 6 เดือน

5 ตุลาคม 2560   

                รัฐบาลซิมบับเวได้ประกาศงดเว้นภาษีนำเข้าไข่ฟักเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อที่จะฟื้นฟูอุตสาหกรรมสัตว์ปีกในประเทศ หลังจากมีการระบาดของไข้หวัดนก 2 รอบ ในเดือนพฤษภาคมและกรกฏาคมที่ผ่านมา โดยพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและได้มีการกำจัดสัตว์ปีก 215,000 ตัว เพื่อป้องกันการระบาด
                ทั้งนี้ รัฐบาลได้อนุญาตงดเว้นการจ่ายภาษีเฉพาะไข่ฟัก รหัส 04071100 ให้แก่ผู้นำเข้าทั้งหมด 6 ราย เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560

 

ที่มา: thePoultrySite สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?