TH EN
A A A

แอฟริกาใต้พิจารณาการใช้วัคซีนรักษาหวัดนก

3 ตุลาคม 2560    589 ครั้ง

                รัฐบาลแอฟริกาใต้ตัดสินใจไม่ใช้วัคซีนไข้หวัดนก หวั่นมีผลกระทบต่อการส่งออก แม้ภาคเอกชนจะต้องการให้มีการใช้วัคซีน เนื่องจากสามารถลดความเสียหายทางธุรกิจจากการทำลายสัตว์ปีกจำนวนมากและสามารถส่งขายได้ในตลาดผู้ซื้อรายย่อย
                ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของแอฟริกาใต้ได้ประชุมปิดร่วมกับผู้บริหารและผู้จัดการระดับสูงของภาคอุตสาหกรรมสัตว์ปีกในประเทศ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและวางกลยุทธ์บรรเทาความเสียหายจากการระบาดไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 โดยภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้เสนอการใช้วัคซีนแก้ไขปัญหา แต่รัฐบาลยังไม่ลงมติอนุญาตการใช้วัคซีน โดยทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่าการตัดสินใจใช้วัคซีนควรมีพื้นฐานจากข้อมูลสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและประเทศในระยะยาว และจัดตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาลในการพิสูจน์ข้อพิจารณาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการใช้วัคซีน


ที่มา: therep สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?