TH EN
A A A

ฮ่องกง สั่งแบนไก่จากอิตาลี เหตุไข้หวัดนก

19 กันยายน 2560   

                เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาหาร ของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง (HKSAR) สั่งระงับการนำเข้า เนื้อไก่ และไข่ จากอิตาลี เนื่องจากมีรายงานจากองค์การอนามัยโลก (WHO)  พบไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 (HPAI) รุนแรงระบาดในแถบจังหวัด Padua ของอิตาลี โดยศูนย์ความปลอดภัยอาหารของฮ่องกง (CFS) ได้สั่งระงับการนำเข้าสินค้าดังกล่าว เพื่อ ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก
                ทั้งนี้  ปี 2560 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ฮ่องกงมีการนำเข้าเนื้อไก่แช่แข็งปริมาณ 1,000 ตัน และไข่ไก่ปริมาณกว่า 10,000 ตัน จากอิตาลี

 

ที่มา: thepoultrysite.com  สรุปโดย: มกอช.
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?