TH EN
A A A

นิวซีแลนด์ พบฟาร์ม 3 แห่งติดเชื้อ Mycoplasma

31 สิงหาคม 2560   

                เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 26560 กระทรวงอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ (MPI) ยืนยันพบเชื้อ Mycoplasma bovis ระบาดภายในฟาร์มปศุสัตว์เพิ่มอีก 3 แห่ง ทำให้ในขณะนี้นิวซีแลนด์มีฟาร์มติดเชื้อดังกล่าวถึง 6 แห่ง และยังพบว่ามีถึง 2 ใน 3 แห่งที่มีเจ้าของเดียวกับฟาร์มที่พบการติดเชื้อ เมื่อเดือน กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยขณะนี้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐเร่งดำเนินหาแหล่งสาเหตุของโรค พร้อมติดตาม และตรวจสอบฟาร์มปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง
                เชื้อ Mycoplasma bovis  เป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดอาการเต้านมอักเสบ ปอดบวม ข้อและเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ และมีโอกาสตายได้ ซึ่งแม้โรคดังกล่าวไม่ติดต่อสู่คน สัตว์อื่น และด้านความปลอดภัยของอาหาร
                ทั้งนี้  ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2560 นิวซีแลนด์เคยพบเชื้อ Mycoplasma bovis ระบาดในฟาร์มโคนม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์ โดยเฉพาะโคนม เนื่องจาก นิวซีแลนด์เป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้านมรายใหญ่ของโลก

 

ที่มา: reuters.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?