TH EN
A A A

เวียดนามพบไข้หวัดนกอีกแล้ว

17 ตุลาคม 2550   

             กรมปศุสัตว์ของเวียดนามรายงานการตายของเป็ด 5 ตัวในฝูงเป็ด 300 ตัวในคอมมูน Ham Giang ตำบล Tra Cu  ตอนใต้ของจังหวัด Tra Vinh  ผลการตรวจสอบพบว่าเป็นเชื้อไข้หวันด H5N1 จึงได้ดำเนินการทำลายฝูงเป็ดทั้งหมด
              จากการสอบถามผู้เลี้ยงพบว่า  นำเป็ดมาจากหลายพื้นที่และไม่ได้มีการฉีดวัคซีน 

              ปัจจุบันเวียดนามกำลังฉีดวัคซีน  23 จังหวัดในระยะที่  2 กับไก่และเป็ดจำนวน 38.8 ล้านตัว

ที่มา  :  Veitnamnet

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?