TH EN
A A A

ไต้หวัน พบไข่ปนเปื้อน Fipronil

24 สิงหาคม 2560   

               ไต้หวัน เผยพบไข่ปนเปื้อนสาร Fipronil ในระดับสูงภายในฟาร์มสัตว์ปีกจำนวน 3 แห่ง  ซึ่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้ดำเนินการตรวจสอบฟาร์มสัตว์ปีกจำนวน 45 แห่งที่เมือง Changhua  และพบฟาร์มสัตว์ปีกปนเปื้อนสารดังกล่าวจำนวน 3 แห่ง พร้อมสั่งควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกดังกล่าวอย่างเข้มงวด โดยห้ามเคลื่อนย้ายไข่ออกจากพื้นที่ และกำจัดไข่ที่วางจำหน่ายทั้งหมด
                ทั้งนี้ ไต้หวันได้กำหนดปริมาณสาร Fipronil ตกค้างสูงสุดอยู่ที่ 5 ppb.(ส่วนในพันล้าน; ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม) และทางองค์การอนามัยโลก (WHO) เผยถึงสารดังกล่าวจะมีความเป็นพิษต่ำ แต่ไม่อนุญาตใช้กับสัตว์เลี้ยงไว้ที่ใช้บริโภค เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตับ ต่อมไทรอยด์ และไต

 

ที่มา: thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช.
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?