TH EN
A A A

สวิสประเดิม ขายแมลงเป็นที่แรกในยุโรป

17 สิงหาคม 2560   

                ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นี้ สวิตเซอร์แลนด์จะเริ่มวางขายอาหารที่ผลิตจากแมลงเป็นประเทศแรกในทวีปยุโรป หลังได้รับการอนุญาตตามกฎหมายความปลอดภัยอาหารของสวิส โดยเมนูที่จะเริ่มวางขายคือ เบอร์เกอร์ และ ลูกชิ้นที่ทำจากหนอนนกซึ่งมีโปรตีนสูง
                กฎหมายความปลอดภัยอาหารของสวิสฉบับใหม่ที่เพิ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ได้อนุญาตให้จำหน่ายอาหารที่ผลิตจากแมลง 3 ชนิด คือ จิ้งหรีด ตั๊กแตน และหนอนนก ทำให้สวิสเป็นประเทศแรกในทวีปยุโรปที่อนุญาตให้มีการจำหน่ายอาหารมนุษย์ที่ผลิตจากแมลง โดยแมลงดังกล่าวจะต้องเลี้ยงภายใต้การกำกับควบคุมตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4 รุ่นก่อนที่จะได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ใช้เป็นอาหาร
                ปัจจุบันหลายประเทศ เช่น ไทย เม็กซิโก ญี่ปุ่น จีน และบราซิล มีวัฒนธรรมบริโภคแมลงมาเป็นระยะเวลานาน ในขณะที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดว่ามีประชากรที่บริโภคแมลงกว่า 2 พันล้านคนทั่วโลก และมีแมลงที่อาจสามารถบริโภคได้มากกว่า 1900 สปีชีส์ ทั้งนี้ ในส่วนของสหภาพยุโรป (EU-28) ปัจจุบันอนุญาตเฉพาะการใช้แมลงเป็นส่วนประกอบอาหารสัตว์เท่านั้น

 

ที่มา: dailymail.co.uk  สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?