TH EN
A A A

เวียดนาม ส่งออกทูน่าพุ่งกว่าร้อยละ 21

11 สิงหาคม 2560    670 ครั้ง

                สมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลของเวียดนาม (VASEP) เผยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ที่ผ่านมา เวียดนามสามารถส่งออกปลาทูน่าเพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละ 21 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 คิดเป็นมูลค่ากว่า 271 ล้านดอลลาร์ โดยปริมาณส่งออก เนื้อปลาที่มีปริมาณสูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48  ปลาทูน่ากระป๋องร้อยละ 30 และแปรรูปร้อยละ 15  โดยตลาดนำเข้าปลาทูน่ารายหลักของเวียดนาม ได้แก่ จีน แคนาดา และเม็กซิโก
                ทั้งนี้  แม้ว่าปลาทูน่าจะมีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงพบปัญหา และการเรียกเก็บภาษีนำเข้าในบางประเทศที่สำคัญ ซึ่ง VASEP เรียกร้องหน่วยงานภาครัฐเร่งการพัฒนาด้านประมง และบรรลุข้อตกลงการค้ากับสหภาพยุโรป เกี่ยวกับโควต้าการนำเข้าปลาทูน่า และเจรจาลดภาษีการนำเข้าปลาทูน่าในญี่ปุ่นให้เหลือเพียงร้อยละ 0 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตสำคัญฯ อาทิ ไทย และฟิลิปปินส์

 

ที่มา: undercurrentnews.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?