TH EN
A A A

ญี่ปุ่นหั่นโควต้าจับทูน่าครีบน้ำเงินฤดูหน้าลง 25 จังหวัด

9 สิงหาคม 2560   

                ญี่ปุ่นเตรียมลดโควต้าจับปลาทูน่าครีบน้ำเงินแปซิฟิก (Pacific Bluefin tuna) ขนาดเล็ก ในพื้นที่ 25 จังหวัดในฤดูกาลจับปลาครั้งหน้า เพื่อรักษาประชากรปลาจากการประมงเกินโควต้าเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา
                ในฤดูกาลประมงที่สิ้นสุดเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ญี่ปุ่นจับปลาทูน่าครีบน้ำเงินแปซิฟิกที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 30 กิโลกรัมได้มากถึง 2365.4 ตัน ในขณะที่มีโควต้าสำหรับปลาขนาดเล็กเพียง 1884.7 ตัน ทำให้ภาครัฐพิจารณาปรับลดปริมาณการจับปลาในพื้นที่ 25 จังหวัด เช่น นางาซากิ (ลดลง 31.4 ตัน) โทยามะ (ลดลง 16.7 ตัน) และ มิยางิ (ลดลงมากกว่า 10 ตัน) อย่างไรก็ตาม พื้นที่ที่จับปลาทูน่าครีบน้ำเงินแปซิฟิกไม่เกินโควต้าในฤดูกาลที่ผ่านมา 14 จังหวัด เช่น ฟุกุชิมะ และ โตเกียว จะไม่ถูกปรับลดโควต้าลงแต่อย่างใด


ที่มา: thejapannews.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?