TH EN
A A A

โรมาเนียกำจัดสุกร เหตุโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันระบาด ครั้งแรก

3 สิงหาคม 2560   

               โรมาเนีย พบสุกรตายจากโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน (ASF) ระบาดในฟาร์มสุกรที่เมือง Satu Mare และได้มีการสั่งกำจัดสุกรภายในฟาร์มเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเมืองดังกล่าวเป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อกับ ฮังการี และยูเครน โดยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา หน่วยงานสัตวแพทย์ของโรมาเนียได้แจ้งไปยังองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ถึงการระบาดของโรคดังกล่าว แต่ขณะนี้ยังไม่ทราบถึงแหล่งที่มาของโรค โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กำหนดพื้นที่กักกันบริเวณฟาร์มสุกรที่พบการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน และสถานประกอบการใกล้เคียง และเข้าดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังต่อไป

                ทั้งนี้ เมื่อปี 2559 National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority (ANSVSA) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยอาหารของโรมาเนียได้แจ้งเตือนความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันเข้ามายังภายในประเทศ เนื่องจากพบปัญหาลักลอบนำเข้าสุกรผิดกฎหมายที่อาจเป็นพาหะของโรคดังกล่าวผ่านชายแดน


ที่มา: globalmeatnews.com สรุปโดย: มกอช. (03/08/60)

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?