TH EN
A A A

มะกันอาจแซงหน้า EU เป็นคู่ค้ารายใหญ่ของจีน

2 สิงหาคม 2560   

                อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จีนคาดครึ่งหลังปี 2560 การค้าจีนสหรัฐฯจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมูลค่าการนำเข้าสินค้าจีนของสหรัฐที่เติบโตเร็วกว่าการส่งออกจะส่งผลให้การขาดดุลทางการค้าของสหรัฐฯกับจีนลดลง สาเหตุหลักที่สหรัฐสามารถแซงสหภาพยุโรปที่เดิมเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีนมาเกือบทศวรรษ เกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการจัดทำความตกลงทางการค้าระหว่างกัน 
                ก่อนหน้านี้ช่วงเดือนเมษายน 2560 จีนและสหรัฐฯตกลงที่จะริเริ่มแผนความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดดุลทางการค้าของสหรัฐ โดยจีนจะยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อวัวพร้อมทั้งเปิดตลาดนำเข้าข้าวจากสหรัฐฯเป็นครั้งแรก ทำให้ครึ่งปีแรกปริมาณการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐมีมูลค่าถึง 1.85 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 21.3% เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน ในขณะนี้อัตราการเติบโตทางการค้าระหว่างจีนและสหภาพยุโรปมีเพียง 17.4% รวมมูลค่า 1.97 ล้านล้านหยวน ด้วยอัตราการเติบโตดังกล่าว ทำให้ปริมาณการค้าโดยรวมของจีนและสหรัฐในปีนี้คาดว่าจะสามารถแซงหน้าสหภาพยุโรป

 
ที่มา: theCattleSite.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?