TH EN
A A A

พม่า ยืนยันพบไข้หวัดนก H5N1 ระบาดแล้ว

1 สิงหาคม 2560   

                กรมปศุสัตว์และสัตวแพทย์ของพม่า (LBVD) ยืนยันพบไข้หวัดนก H5N1 ระบาดภายในฟาร์มสัตว์ปีก แถบเมืองตะนาวศรี โดยองค์การโรคระบาดสัตว์ (OIE) ได้เข้าตรวจสอบ และทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ย่างกุ้งด้วยขั้นตอนเบื้องต้น พร้อมยืนยันพบการระบาดในพม่า และมีสัตว์ปีกกลุ่มเสี่ยง 5000 ตัว โดยมีการติดเชื้อไข้หวัดนกตายกว่า 3194 ตัว และที่เหลือกว่า 1806 ตัวถูกกำจัด
                ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดไข้หวัดนก ประกอบไปด้วย การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกภายในประเทศ, การเฝ้าระวังพื้นที่ทั้งภายใน และภายนอกเขตควบคุม หรือป้องกัน, การกักกันสินค้า, การทำลายปศุสัตว์กลุ่มเสี่ยง และติดเชื้อ, การกำหนดเขตพื้นที่เสี่ยง และการฆ่าเชื้อนอกจากนี้ OIE ให้ข้อมูลลักษณะอาการสัตว์ปีกที่ได้รับการติดเชื้อจากโรคดังกล่าว ซึ่งจะมีอาการท้องเสีย เบื่ออาหาร การผลิตไข่ลดลงฉับพลัน และตาย


ที่มา: thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?