TH EN
A A A

กัมพูชากังวลโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่

1 สิงหาคม 2560   

                เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาแสดงความกังวลการระบาดของโรคไข้หวัดนก H7N9  ซึ่งพบการระบาดตั้งแต่ช่วงกลางปี 2556 ในจีนและแพร่มายังลาวและเวียดนามทางตอนเหนือ ซึ่งในขณะนี้ทางการกัมพูชาแจ้งว่ายังไม่เคยรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อ H7N9 แม้ว่าจะเคยควบคุมการแพร่ระบาดไข้หวัดนก H5N1 มาแล้วเป็นผลสำเร็จในช่วงต้นปี 2560 โดยทางการกัมพูชาพร้อมใช้มาตรการป้องกัน ด้วยใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (operating thermal scanners) นักท่องเที่ยวที่สนามบิน ท่าเรือ และพื้นที่ชายแดน เพื่อควบคุมและกักกันนักท่องเที่ยวที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงซึ่งมีความเสี่ยงว่าเป็นผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก รวมทั้งแนะนำให้ประชาชนงดนำไก่ป่วยที่เสี่ยงต่อการเป็นพาหะนำโรคมารับประทาน รวมทั้งใช้มาตรการเฝ้าระวังการขนย้ายสัตว์ปีก
                อนึ่ง  โรคไข้หวัดนก H7N9 จะมีอาการ เป็นไข้สูง ไอ ซึ่งบางกรณีมีอาการปอดบวม ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ภาวะช็อกที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไข้หวัดนก  หากรุนแรงอาจส่งผลถึงขั้นเสียชีวิต โดยในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าวได้

 

ที่มา: reuters.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?