TH EN
A A A

โควต้าจับทูน่าในแปซิฟิกใกล้เต็ม หวั่นราคาอาจสูงขึ้นในช่วงปลายปี

27 กรกฎาคม 2560   

                เรือประมงขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องมือล่อปลา (Fish Aggregating Device : FADs) ในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกอาจจับปลาทูน่าได้เต็มโควต้าภายในสิ้นเดือนกันยายน 2560 นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าอเมริกาหวั่น หากต้องหยุดจับปลาเร็วอาจทำให้ปลาทูน่าขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น กระทบอุตสาหกรรมแปรรูปและส่งออกปลาทูน่า
                โดย ในปี 2560 เรือประมงชนิด FADs ที่จับปลาในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกได้โควต้าจับปลาทูน่าครีบเหลือง และปลาทูน่าตาโตทั้งสิ้น 97,700 ตัน ซึ่งหากมีการหยุดจับปลาจะส่งผลกระทบต่อเรือประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือประมงจากเอกวาดอร์ สเปน และสหรัฐอเมริกาที่มีการทำประมงด้วยวิธีดังกล่าวเป็นหลัก ในขณะที่เรือประมงจากประเทศอื่นๆใช้วิธีอื่นในการจับปลาร่วมด้วย

 

ที่มา: undercurrentnews.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?